Gebied: Driemond & Diemerbos

Ook geen windmolens in Driemond & Diemerbos!

Niet alleen de gemeente Amsterdam maar ook Diemen en Weesp zijn betrokken bij de plaatsing van windturbines in en nabij het Diemerbos en het dorp Driemond. Nu Weesp heeft laten weten geen windmolens te willen plaatsen in de Bloemendalerpolder, Diemen afziet van plaatsing in de Diemer Vijfhoek en Amsterdam geen windturbines in IJburg zet zien we de bui al hangen: 
Windmolens op de dijk langs het Amsterdams Rijnkanaal in Amsterdam of aan de andere kant in Weesp of vlakbij of in het Diemerbos en Driemond. 

 


Natuurlijk willen we meewerken aan een beter milieu. Maar dat kan ook anders. Bijvoorbeeld met windparken op zee (40% goedkoper dan op land). Of door grote zonnige parkeerplaatsen zoals bij het Diemerbos, volkstuincomplexen Linnaeus en Frankendael en sportcomplex Matchzo te overkappen met zonnepanelen. 
Wij willen geen mega windturbines op land. Geen overlast van windmolens in ons mooie dorp Driemond. Geen slagschaduwen en lage bromtonen als we de stad ontvluchten om naar onze volkstuinen te gaan. We willen een wandeling maken in het Diemerbos zonder horizonvervuiling. 
Wij willen niet dat deze groene oase aan de grens van Amsterdam ingepikt wordt door de windindustrie. Dat is niet alleen slecht voor de mensen die in dit gebied wonen en recreëren maar ook de vele dieren: vleermuizen, insecten, vossen en 137 vogelsoorten, waarvan 32 op de rode lijst staan, worden door de komst van mega windturbines bedreigd. Daarom roepen wij bewoners van Driemond, Weesp, Diemen, leden van de volkstuinverenigingen en iedereen die dit gebied een warm hart toedraagt op om deze petitie te ondertekenen.  

Ook geen windmolens in of nabij Driemond en het Diemerbos !

Nu steeds meer zoekgebieden afvallen en door de ligging van dit unieke gebied op de grens van Amsterdam, Diemen en Weesp wordt de kans steeds groter op windturbines in of vlakbij Driemond en het Diemerbos. Ook wij willen geen windturbines. Stop met windmolens op land, overal. 

 

Petitie

Op basis van uw postcode herleiden we tegen welke specifieke plannen uw ondertekening zich richt.

Documenten

 

In de media

Agenda

Watermanifestatie: Wind naar Zee Parade

zaterdag 24 april 2021 van: 09:30 tot 17:00
plaats: IJmeer
Meer info

Demonstratie op de Schellingwouderbrug 24 april

zaterdag 24 april 2021 van: 11:45 tot 13:30
plaats: Schellingwoudebrug
Meer info

Windalarm Zuidoost event

zaterdag 1 mei 2021 van: 11:00 tot 16:00
plaats: Amsterdam Zuidoost
Meer info

Demonstratie in het Westerpark

zaterdag 8 mei 2021 van: 14:00 tot 16:30
plaats: Westerpark, Amsterdam
Meer info

Laatste FED vergadering gemeenteraad t.b.v. vaststelling locaties windturbines

donderdag 20 mei 2021 van: 13:30 tot 16:00
plaats: Online
Meer info

Andere gebieden?

Contactgegevens

Team Driemond & Diemerbos